Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (‘‘ADRC‘‘) për momentin pranon aplikime nga studentë dhe/apo të diplomuar të juridikut apo drejtësisë […]
Organizuar nga Agjencia për Zhvillim Rajonal – Veri (AZHR-Veri) dhe Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin “Isa Boletini” në […]
Agjencia për Zhvillim Rajonal – Veri (AZHR-Veri) dhe Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) së bashku me Parlamentin Studentor dhe Këshillin e Studentëve në Fakultetin Ekonomik, kanë organizuar […]
Organizata Jo-Qeveritare “Banimi Social dhe të Drejtat Pronësore në Kosovë” (SHPRK) shpall konkurs për 18 juristë të rinjë, për angazhim […]
Me mbështetje të Qendrës për Zhvillim në Karrierë (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur ligjërata: “Të […]
Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) është duke implementuar projektin “Të Rinjtë për Drejtësi”, në mbështetje të […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Mitrovicës organizon ciklin e ligjëratave me temë “Integrimet Evropiane”. Ligjëratat mbahen nga […]
Bashkëpunimi ndërmjet Qendrave për Zhvillim në Karrierë nëpër universitetet publike në Kosovë, shihet si një mënyrë e rritjes dhe përmirësimit […]
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i Prishtinës (UP), me mbështetje të GIZ-it kanë organizuar të martën “Panairin […]