Të nderuar studentë, Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), në bashkëpunim me GIZ-in organizon webinarin ”Shkathtësitë e prezantimit”.

Prezantimi do të mbahet online me datë 10.07.2020 (e premte) nga ora 11:00-12:00. Ftohen të gjithë studentët e UMIB-it të marrin pjesë.
Linku për qasje ndo të dërgohet një orë para fillimit të webinarit.
Please follow and like us: