MISIONI

Për t’i fuqizuar studentët të zhvillojnë njohuri, përvojë dhe lidhje për të ndjekur karriera me kuptim personal gjatë gjithë jetës së tyre.

VIZIONI

Një kulturë e gatishmërisë në karrierë në mbarë universitetin, që përgatit studentët për sukses pas mbarimit të studimeve.

Për themelimin e qendrës së karrierës

LAJME DHE NGJARJE

Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Mitrovicës organizon ciklin e ligjëratave me temë “Integrimet Evropiane”. Ligjëratat mbahen nga […]
Bashkëpunimi ndërmjet Qendrave për Zhvillim në Karrierë nëpër universitetet publike në Kosovë, shihet si një mënyrë e rritjes dhe përmirësimit […]
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i Prishtinës (UP), me mbështetje të GIZ-it kanë organizuar të martën “Panairin […]

Rreth Qendrës për Zhvillim të Karrierës

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, është themeluar Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK).
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK), në kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” është një projekt tepër i rëndësishëm për studentët dhe vetë Universitetin.

Kjo qendër do të ndihmoj rritjen e prestigjit të UMIB-it dhe do të krijoj mundësi për thithje të grandeve dhe donacioneve të ndryshme që kanë të bëjnë me vetë qendrën, mirëpo edhe vetë Universitetin.

Shërbimet tona

KËSHILLIM

Këshilltarët tanë mund t’ju ndihmojnë të mendoni se si qëllimet, aftësitë, interesat, procesi i vendimmarrjes dhe lloji i personalitetit tuaj mund të përkthehen në një karrierë.

TRAJNIME

Ne do t’ju tregojmë se si: të bëni një kërkim për punë, të shkruani rezumenë tuaj, letrën e motivimit, si dhe simulimi i intervistës për punë.

EKSPLORIMI I PUNËS

Përdorimi i mjeteve tona online dhe konsultimi me anëtarët e ekipit për të ndihmuar në fushat e interesit të kërkimit, për të vendosur intervista informuese dhe për të gjetur praktikë ose punë.

ALUMNI

Bashkëpunimi me asociacionin ALUMNI në UMIB për të rrefyer storiet e tyre të suksesit dhe përvojën.

Aktivitetet e qendrës

PANAIRE

QZHK do të organizoj panaire për punë dhe karrierë, si dhe panaire virtuale të karrierës.

PUNËTORI

Punëtoritë tona përqëndrohen në eksplorimin e karrierës, mësimin përvojor dhe ndërtimin e aftësive.

TAKIME

Takimet bëhen me qëllim të rishikimit të aftësive të kërkimit të punës, praktikës, dhe bursave. TRAJNIME

Trajnimet kanë për qëllim zhvillimin e aftësive të buta, përgatitjen për intervistë.GALERIA

Bëhu pjesë e rrjetit të punëdhënesve në QZHK

KONTAKTI

KONTAKT

RRJETET SOCIALE

Tel: 00383 28 535 725

Email: qzhk@umib.net

Adresa: Rr.Ukshin Kovaçica, 40000

Mitrovicë, Kosovë