Organizuar nga Agjencia për Zhvillim Rajonal – Veri (AZHR-Veri) dhe Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin “Isa Boletini” në […]
Agjencia për Zhvillim Rajonal – Veri (AZHR-Veri) dhe Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) së bashku me Parlamentin Studentor dhe Këshillin e Studentëve në Fakultetin Ekonomik, kanë organizuar […]