Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i Prishtinës (UP), me mbështetje të GIZ-it kanë organizuar të martën “Panairin […]
Të nderuar përfaqësues të kompanive /organizatave, Në emër të Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) GmbH, Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë […]