Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) në bashkëpunim me OJQ REC – Reconciliation […]
University “Isa Boletini”  in Mitrovica (UIBM) was represented at the “2022 Job, Career and Entrepreneurship Fair”, which was held on […]
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është përfaqësuar në “Panairin e Punës, Karrierës dhe Ndërmarrësisë 2022”, që është mbajtur të […]
At the Faculty of Law, on the occasion of November 25 – the International Day for the Elimination of Violence […]
Në Fakultetin Juridik me rastin e 25 Nëntorit – Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, Qendra për Zhvillim […]
Organized by the Career Development Center (CDC) at the “Isa Boletini” University in Mitrovica (UIBM), a seminar and diploma thesis […]
Organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK)  në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur të mërkurën një […]
Organized by the Career Development Center (CDC), representatives of “ProCredit Bank” have held an information session at “Isa Boletini” University […]
Organizuar  nga Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK), përfaqësues të “ProCredit Bank” kanë mbajtur një sesion informues në Universitetin “Isa […]
Ka filluar të hënën trajnimi për rritjen e aftësive komunikuese me studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), që […]