Me mbështetje të Qendrës për Zhvillim në Karrierë (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur ligjërata: “Të […]
Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) është duke implementuar projektin “Të Rinjtë për Drejtësi”, në mbështetje të […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Mitrovicës organizon ciklin e ligjëratave me temë “Integrimet Evropiane”. Ligjëratat mbahen nga […]