Organizata Jo-Qeveritare “Banimi Social dhe të Drejtat Pronësore në Kosovë” (SHPRK) shpall konkurs për 18 juristë të rinjë, për angazhim – punë praktike në Institucionet Qëndrore apo Lokale në Kosovë të cilat merren me çështje PRONËSORE.
Ky projekt implementohet me mbështetje të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Misioni në Kosovë.
Puna praktike do të zgjasë 9 muaj, dhe është punë praktike me pagesë.
Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-në, kopjen e Diplomës së Fakultetit Juridik, dhe vërtetimin nga ATK që nuk figurojnë si persona që kanë angazhim me pagesë.
Të rinjtë, gratë dhe pjesëtaret e komuniteteve jo-shumicë inkurajohen që të aplikojnë.
Dokumentet duhet të dorëzohen në e-mail adresën: [email protected] më së largu deri më datën 15.02.2022
Please follow and like us: