Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) në bashkëpunim me OJQ REC – Reconciliation […]
Ka filluar të hënën trajnimi për rritjen e aftësive komunikuese me studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), që […]
GIZ – i  do të vazhdojë mbështetjen për Qendrën për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë […]
Me qëllim të informimit të studentëve të vitit të parë për përdorimin e Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU),  zyrtarët përgjegjës […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj ngushtë me Qendrën për […]
Në një ceremoni të organizuar në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë ndarë mirënjohje për pjesëmarrësit e trajnimit profesional […]
Tre grupe studentësh, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës dhe Parlamenti Studentor i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” […]
Me qëllim të krijimit të mundësive me të mëdha për trajnimin e studentëve në fusha të ndryshme me interes për […]
Me qëllim të krijimit të mundësive me të mëdha për trajnimin e studentëve në fusha të ndryshme me interes për […]