Bashkëpunimi ndërmjet Qendrave për Zhvillim në Karrierë nëpër universitetet publike në Kosovë, shihet si një mënyrë e rritjes dhe përmirësimit […]
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i Prishtinës (UP), me mbështetje të GIZ-it kanë organizuar të martën “Panairin […]
Të nderuar përfaqësues të kompanive /organizatave, Në emër të Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) GmbH, Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me IPKO Foundation për […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës  (QZK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), duke filluar prej 4 mars 2021,  do […]
GIZ – i  do të vazhdojë mbështetjen për Qendrën për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë […]
Me qëllim të informimit të studentëve të vitit të parë për përdorimin e Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU),  zyrtarët përgjegjës […]
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), përkatësisht Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) do të bashkëpunoj me organizatën “Teach for […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj ngushtë me Qendrën për […]