Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) së bashku me Parlamentin Studentor dhe Këshillin e Studentëve në Fakultetin Ekonomik, kanë organizuar […]
Organizata Jo-Qeveritare “Banimi Social dhe të Drejtat Pronësore në Kosovë” (SHPRK) shpall konkurs për 18 juristë të rinjë, për angazhim […]
Me mbështetje të Qendrës për Zhvillim në Karrierë (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) është mbajtur ligjërata: “Të […]
Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) është duke implementuar projektin “Të Rinjtë për Drejtësi”, në mbështetje të […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Mitrovicës organizon ciklin e ligjëratave me temë “Integrimet Evropiane”. Ligjëratat mbahen nga […]
Bashkëpunimi ndërmjet Qendrave për Zhvillim në Karrierë nëpër universitetet publike në Kosovë, shihet si një mënyrë e rritjes dhe përmirësimit […]
Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i Prishtinës (UP), me mbështetje të GIZ-it kanë organizuar të martën “Panairin […]
Të nderuar përfaqësues të kompanive /organizatave, Në emër të Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) GmbH, Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me IPKO Foundation për […]