Qendra për Zhvillim të Karrierës  (QZK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), duke filluar prej 4 mars 2021,  do […]
GIZ – i  do të vazhdojë mbështetjen për Qendrën për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë […]
Me qëllim të informimit të studentëve të vitit të parë për përdorimin e Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU),  zyrtarët përgjegjës […]
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), përkatësisht Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) do të bashkëpunoj me organizatën “Teach for […]
Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të bashkëpunoj ngushtë me Qendrën për […]
Në një ceremoni të organizuar në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), janë ndarë mirënjohje për pjesëmarrësit e trajnimit profesional […]
Tre grupe studentësh, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës dhe Parlamenti Studentor i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” […]
Me qëllim të krijimit të mundësive me të mëdha për trajnimin e studentëve në fusha të ndryshme me interes për […]
Me qëllim të krijimit të mundësive me të mëdha për trajnimin e studentëve në fusha të ndryshme me interes për […]
Organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) dhe GIZ-i është mbajtur të premten webinari “Shkathtësitë e prezantimit” me studentët […]